Privacy verklaring

Voor een overtuigend goed verhaal

  1. Cookies

1.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes, die tijdens een bezoek aan een website worden opgeslagen op het computer apparaat dat je daarvoor gebruikt.

Meer informatie over cookies vind je op de site van de Consumentenbond (vul in de zoekbalk ‘cookies’ in).

1.2 Waarom gebruiken wij cookies?

Analytische cookies helpen ons begrijpen hoe jullie on

 

deze website gebruiken. Dit gebeurt door met de cookies anoniem gegevens te verzamelen en die te interpreteren. Aan de hand van deze statistische analyses kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

1.3 Anonimiteit

De gegevens die wij met de cookies verzamelen zijn anoniem, tenzij jij je kenbaar hebt gemaakt via je Google account.

1.4 Verwerking van cookie-gegevens

Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics (Universal Analytics). De daarmee verkregen informatie wordt, samen met het adres van jouw computer (IP-adres), opgeslagen op servers van Google. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Tekstvoorzaken.nl wordt bezocht en om voor Tekst voor Zaken rapporten te maken.

1.5 Social media buttons

Op Tekstvoorzaken.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacy verklaring van het desbetreffende social media kanaal om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen. Let op: de privacy verklaringen van social media platforms kunnen regelmatig wijzigen!

1.5 Afmelden voor cookies

Bij je eerste bezoek aan Tekstvoorzaken.nl vragen wij je akkoord te gaan met cookies. Je kunt deze cookies altijd weer bij ‘instellingen’ uit je browser verwijderen. Bij een volgende bezoek zullen we je weer opnieuw vragen of je cookies wilt accepteren. Dit gebeurt automatisch. Je kunt je internetbrowser ook zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.

  1. Persoonlijke gegevens

2.1 Actief verstrekte persoonlijke gegevens

In sommige situaties vragen wij van jou persoonlijke gegevens, zoals bij het invullen van een elektronisch contactformulier. Het kan daarbij gaan om je naam, adres, telefoonnummer e.d. De persoonlijke informatie die jij ons daarbij verschaft, worden vertrouwelijk behandeld. Tekst voor Zaken deelt deze door jou persoonlijk verstrekte gegevens NIET met derden.

2.2 Contact met de redactie

Redactionele informatie die jij actief verstrekt in jouw contact met Tekst voor Zaken mogen wij gebruiken voor (openbare) publicaties, zowel online als offline (drukwerk). Tekst voor Zaken volgt daarbij een handelwijze die gebruikelijk is bij gerespecteerde Nederlandse media, gebaseerd op de Code voor de journalistiek, door het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (2008).

2.3 Opname in CRM

De redactie houdt voor een adequate uitvoering van haar werkzaamheden een lijst van contactpersonen bij. Naast naw-gegevens, contactgegevens en functieomschrijving worden daarbij voor de redactie relevante gegevens en contactmomenten bijgehouden in een database. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en NIET gedeeld met derden.

  1. Persoonsgegevens van bezoekers <16 jaar

Tekst voor Zaken heeft geenszins de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is voor ons echter niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Mochten wij onverhoopt persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, dan kun je contact met ons opnemen middels een e-mail naar info@tekstvoorzaken.nl. Wij zullen de informatie dan verwijderen.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Daarmee kun je als ouder helpen voorkomen dat er gegevens over je kinderen verzameld worden zonder jouw toestemming.

  1. Verwerking persoonsgegevens van adverteerders

4.1 Zakelijk gebruik

Van adverteerders verwerkt Tekst voor Zaken persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen voor de uitvoering van onze dienstverlening
– Om je te informeren over onze diensten en producten
– Om onze dienstverlening te evalueren

4.2 Wettelijke verplichting

Tekst voor Zaken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4.3 Bewaartijd persoonsgegevens

Tekst voor Zaken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor onze financiële en fiscale gegevens bedraagt onze bewaartermijn 7 jaar.

4.4 Inzagerecht en dataportabiliteit

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens – zoals wij die bewaren – in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Tekst voor Zaken heeft na jouw verzoek daartoe een maand de tijd. Verder heb je het recht om een eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekst voor Zaken. Ook heb je het recht op het overdragen van jouw persoonlijke gegevens (dataportabiliteit). Dat laatste betekent dat je ons kunt verzoeken om jouw door ons in een databestand bewaarde persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou aangewezen organisatie, te sturen.

Stuur je verzoek om inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit naar info@tekstvoorzaken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou hoogstpersoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak je burgerservicenummer (BSN) op de kopie onleesbaar en geef op de kopie aan dat het om een kopie gaat voor gebruik van Tekst voor Zaken. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij je verzoek afhandelen, kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Tekst voor Zaken neemt veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Ingeval je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed worden beveiligd, of als je aanwijzingen hebt voor misbruik, neem dan contact met ons op middels een e-mail naar info@tekstvoorzaken.nl.
Tekst voor Zaken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Deze verbinding kun je herkennen aan het hangslotje en de aanduiding ‘https’ voor de url in de adresbalk.

  1. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen.